Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-954 - Κλείσματα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

30.000€

Οικόπεδο προς πώληση στα Κλείσματα

Κωδικός: Μ-954